stretton on dunsmore

Stretton on Dunsmore, Warks.

|Return to Thumbnail|