okehampton

Tongue End, nr Okehampton, Devon.

|Return to Thumbnail|